REKREASYON YÖNETİMİ

Tanıtım

Rekreasyon, insanların serbest zamanlarını değerlendirme amacıyla gönüllü olarak katıldıkları fiziksel, zihinsel, sosyal aktiviteleri ifade eden bir kavramdır. Rekreasyon aktiviteleri genel anlamıyla spor, eğlence, doğa, seyahat ve turizm aktivitelerini kapsar. Rekreasyon yönetimi bölümü, bu kapsamda değerlendirilebilecek rekreasyonel faaliyetlerin idaresine dair akademik eğitim ve öğretimi sağlar.

Zengin turizm kaynaklarına sahip olan Türkiye’deki turistik işletmeler ile rekreasyonel faaliyetleri bünyesinde barındıran kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, akademik olarak donanımlı ve nitelikli yöneticilere ve çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Bölümümüzde bu alanda ihtiyaç duyulan akademik bilginin üretilmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücü için nitelikli adayların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.